Tristo godina na crvenoj istarskoj zemlji

Franciskanski katastar

Adaptirana kuća stara 300 godina okružena je sa 13 ha obradivih površina. Prvi pisani dokument u kojem je ucrtana naša kuća je Franciskanski katastar (1817-1840), prva sustavna katastarska izmjera Habsburške monarhije u čijem je sastavu tada bila Istra. Godine 1998. renovirali smo staru ruševnu kuću i adaptirali je u 3 rustikalno opremljena apartmana i restoran sa 50 sjedećih mjesta.
Naša obitelj nastanjena je tu od samih početaka i sve te godine uglavnom se bavila poljoprivrednom proizvodnjom.. Najstariji vinograd na našem imanju ima oko 120 godina, a najmlađi 7. Profesionalno se bavimo vinogradarstvom od 2005 na 4 ha vinograda. Od 2010 bavimo se i maslinarstvom, a trenutno brojimo 700 stabala maslina. Na ostalim površinama od 4 ha bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom za potrebe restorana (pšenica, povrće, voće, hrana za životinje,….)